Àrea de Gestió
Àrea de Dret Civil
Àrea de Dret Penal
Àrea de Dret Fiscal

 

Reclamacions civils en general:

- Accidents de circulació.
- Defectes de la construcció i edificació. Àmplia experiència contra grans promotores i constructores (HABITAT, VERTIX, FERROVIAL, I.COLONIAL, FADESA, …), així com arquitectes i aparelladors.
- Incompliments contractuals.
- Impagaments a comunitats de propietaris i resolució de problemes comunitaris.
- Contractes en general.
- Reclamacions de quantitat.
- Desnonaments i arrendaments.
- Divorcis i separacions.
- Herències, testamentàries i donacions.
- Processos d'incapacitació.