Àrea de Gestió
Àrea de Dret Civil
Àrea de Dret Penal
Àrea de Dret Fiscal

aa-Contractes de compravendes.
aa-Contractes d'arres.
aa-Contractes de lloguers, traspassos, hipoteques.
aa-Comunitats de propietaris.